Psychologische begeleiding

De psychologische begeleiding of therapie van Sentir kan vorm krijgen in kortere of langere individuele behandeltrajecten, relatietherapie of psychologische adviesgesprekken.

Psychologische begeleiding / therapie kan face-to-face in de praktijkkamer of via videobellen plaatsvinden. Dit geldt ook voor relatietherapie. In deze Coronatijd wordt tijdens face-to-face consulten gezorgd voor voortdurende veilige fysieke afstand.

Binnen de trajecten zal gewerkt worden vanuit verschillende benaderingen/methodieken, zoals Focussen, Emotion(ally) Focused Therapy, gedragstherapie en oplossingsgerichte psychotherapie.

  • Individuele psychologische begeleiding of therapie
    Deze is gericht op de behandeling en/of de hantering van diverse soorten psychische- en psycho-sociale klachten, denk aan: stress, verstoorde emotionaliteit, verwerkingsproblematiek, subassertiviteit, communicatieproblemen, zingevingsvragen, relatieproblematiek etc. Kosten in 2020: 87,50 euro voor 55 minuten. Via het aanvullend pakket van de zorgverzekering kan een gedeelte van de kosten worden vergoed.
  • Relatiebegeleiding/-therapie
    Soms kunnen (echt)paargesprekken een onderdeel zijn van een individueel traject. Het kan ook zijn dat een aanvankelijk individueel traject wordt gevolgd door relatietherapie. Kosten in 2020: 67,50 euro per partner (135 euro per stel) voor 75 minuten. Via het aanvullend pakket van de zorgverzekering kan een flink gedeelte van de kosten worden vergoed.
  • Psychologisch advies
    Dit is meestal éénmalig of in de vorm van enkele verspreide gesprekken. Kosten in 2020: 87,50 euro voor 55 minuten. Via het aanvullend pakket van de zorgverzekering kan een gedeelte van de kosten worden vergoed.

Vooraf aan elk traject vindt een intake plaats van 55 minuten, waarin we kennis maken met elkaar en de hulpvraag wordt verhelderd, evenals relevante achtergrondinformatie van de cliënt(en) en de klacht. Wanneer we besluiten het traject te starten, spreken we in eerste instantie 3 consulten van 55 minuten af. Gedurende het derde consult vindt een korte (tussen)evaluatie plaats. Meestal wordt daarna de rest van het traject verder uitgezet. Soms zijn deze drie sessies echter voldoende. En soms wordt gezocht naar een andere vorm van begeleiding/therapie als dat adequaat lijkt.

Een traject beslaat meestal tussen de 4 en 25 sessies. De consulten vinden plaats in de praktijk in Nijmegen of via videobellen. In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen hierop mogelijk. In het begin zijn de sessies meestal wekelijks, later in het traject twee- of driewekelijks.

Marion van den Boogaard is lid van de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA), het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), de stichting Emotionally Focused Therapy (St. EFT) en van The International Focusing Institute (TIFI). De meeste ziektekostenverzekeraars bieden in hun aanvullende pakketten een (gedeeltelijke) vergoeding van de begeleiding of behandeling.