Opleiding tot Focusbegeleider en -trainer

Opleiding Focusbegeleider

Na het cursustraject ‘Focussen voor professionals’ (en eventueel na cursus 1 t/m 4 gevolgd bij een andere gecertificeerde focustrainer) is het mogelijk de Opleiding tot gecertificeerd Focusbegeleider te volgen, als het gewenste niveau daarvoor bereikt is. Deze vervolgopleiding duurt (ruim) een jaar en is bestemd voor iedereen die zich verder wil specialiseren in focussen.

Na de opleiding kan diegene zich profileren als gecertificeerd focusbegeleider: een professional die geschoold is in de begeleiding van individuele focussessies bij allerlei cliënten, die (vaak) onbekend zijn met focussen.

De opleiding beslaat 9 cursusdagen verspreid over een jaar en ter ondersteuning twee individuele gesprekken/sessies. De deelnemers brengen elke bijeenkomst een focussessie in op mp3, cd of dvd. Deze sessies worden uitgebreid besproken. Daarnaast wordt de theorie van het focussen verder uitgediept en wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van een persoonlijke visie op focussen en de toepassing ervan in het betreffende werkveld.

Opleiding Focustrainer

Een gecertificeerd Focusbegeleider kan zich daarna nog verder scholen in de Opleiding tot gecertificeerd Focustrainer. In dit laatste deel van het gehele opleidingstraject worden de deelnemers opgeleid om zelfstandig cursussen focussen te geven in groepsverband aan deelnemers die het voor zichzelf willen leren en die een andere focusser daarbij willen begeleiden en ondersteunen. Dit laatste deel beslaat 8 bijeenkomsten verspreid over een jaar en ter ondersteuning twee individuele gesprekken/sessies.