Focussessie

Sentir biedt verschillende typen individuele focussessies aan:

  • Focussessie als onderdeel van een individueel begeleidings- of behandeltraject.
  • Losse Focussessie om te werken aan een onderwerp/thema dat speelt.
  • Focussessie als onderdeel van een individueel cursustraject Focussen van tussen de 5 en 20 consulten, in overleg.

Alle typen sessies kunnen face-to-face in de praktijkkamer of via videobellen plaatsvinden. In deze Coronatijd wordt tijdens face-to-face consulten gezorgd voor voortdurende veilige fysieke afstand.
Kosten in 2020: 87,50 euro voor 55 minuten.
Via het aanvullend pakket van de zorgverzekering kan een gedeelte van de kosten worden vergoed.

Lees meer over Focussen.Lees verder

Psychologische begeleiding

De psychologische begeleiding of therapie van Sentir kan vorm krijgen in kortere of langere individuele behandeltrajecten, relatietherapie of psychologische adviesgesprekken.
Psychologische begeleiding / therapie kan face-to-face in de praktijkkamer of via videobellen plaatsvinden. Dit geldt ook voor relatietherapie. In deze Coronatijd wordt tijdens face-to-face consulten gezorgd voor voortdurende veilige fysieke afstand.

Binnen de trajecten zal gewerkt worden vanuit verschillende benaderingen/methodieken, zoals Focussen, Emotion(ally) Focused Therapy, gedragstherapie en oplossingsgerichte psychotherapie.

Lees verder

Coaching

Individuele coaching kan face-to-face in de praktijkkamer of via videobellen plaatsvinden. In deze Coronatijd wordt tijdens face-to-face consulten gezorgd voor voortdurende veilige fysieke afstand.
Coaching is o.a. geschikt voor iedereen die wil leren:

  • effectief om te gaan met specifieke werkgerelateerde problemen;
  • grenzen beter te voelen en hierover te communiceren;
  • effectiever voor zijn wensen en verlangens op te komen en deze vorm te geven;
  • zich bewust te worden van sterke en minder sterke kanten en deze verder wil ontwikkelen;
  • beter met (zelf)kritiek omgaan.

Coaching bij Sentir

De individuele coaching bij Sentir is gericht op de ontwikkeling van: zelfinzicht, duidelijke en respectvolle communicatie en effectief gedrag binnen werk- en privĂ©leven. Het hangt van de hulpvraag af welk aspect de meeste nadruk krijgt tijdens een traject.… Lees verder