Artikel: Ken Uzelve

‘KEN UZELVE’
hoe doe je dat eigenlijk?


Focussen: scherpstellen op gevoel vanbinnen geeft zelfinzicht

De oude Grieken zeiden het al: ‘Het is belangrijk om jezelf te kennen als je gelukkig en wijs wilt worden’. En vanaf de jaren ’60 zijn er in het Westen talrijke methoden en therapieën opgekomen die zelfkennis, met name het in contact staan met eigen gevoelens en zielenroerselen zagen als belangrijk middel tot heelwording en zelfontplooiing. En in de jaren ’80 deden talloze stromingen vanuit de New Age daar nog eens een forse schep bovenop.

Wat deze benaderingen echter vaak nalieten te onderwijzen is hoe je dat nu eigenlijk moet doen, hoe je in contact komt met je gevoelens, je binnenwereld of nog mooier: je innerlijk weten.

Een antwoord op deze vraag kwam uit de hoek van de experiëntiële psychotherapie, die weer voortkwam uit de traditionele Rogeriaanse cliëntcentered therapie.

Eugene Gendlin, een Ameri­kaan­se hoogleraar in de psy­chologie en filoso­fie en experiëntieel cliëntcentered therapeut onderzocht samen met zijn team in de jaren zestig waarom sommige cliënten in therapie vaak snel werkelijk veranderden en anderen juist helemaal niet.

Hij ontdekte tijdens dat onderzoek dat ‘de succesvolle cliënt’ op een bepaalde manier met zijn proble­men en zichzelf omging. Deze cliënt be­steedde aandacht aan vaak nog vage innerlijke signalen; waarneembare, maar nog vage gevoelens.… Lees verder

Artikel: Je lijf, je focuspunt

Het volgende artikel is opgenomen geweest in Educare (5/2005).

Focussen is een methode om op een directe en respectvolle manier contact te maken met gevoelens. Het bevordert zelfinzicht en het constructief omgaan met gevoelens. Het aanleren en toepassen van focussen bevordert de emotionele en sociale ontwikkeling van zowel ouder/leerkracht als kind.

Marion van den Boogaard

Marion van den Boogaard is psycholoog, gecertificeerd focustrainer en coördinator. Zij is gespecialiseerd in focussen en persoonlijke effectiviteit en werkt o.a. in haar zelfstandige praktijk: Sentir Focuspraktijk.

Waarschijnlijk ben ik niet de enige die met gemengde gevoelens terugkijkt naar de basisschooltijd. Nu, als veertiger, begrijp ik beter hoe dat komt en heb ik woorden tot mijn beschikking voor de verschillende gevoelens die ik in die tijd ervoer. Het was leuk om te leren schrijven en lezen. En het was interessant en spannend om te leren over planten en dieren en deze soms in levende lijve te mogen bekijken en aanraken. Maar de meeste tijd in de schoolbankjes bracht ik dagdromend door, verwijlend in mijn eigen kinderfantasiewereld. Ik luisterde met maar een kwart oor naar wat er voor in de klas allemaal gezegd werd en was blij als de verlossende zoemer ging. Met goede bedoelingen werd er allerlei informatie ‘toegediend’, want er moest over diverse disciplines een soort basiskennis opgebouwd worden.… Lees verder

Artikel: Scherpstellen op gevoel geeft inzicht

Het volgende artikel is opgenomen geweest in Loopbaan (6/2000).

Marion van den Boogaard is psycholoog en heeft een eigen praktijk: Sentir Focuspraktijk Nijmegen: focussen, coaching en psychologische begeleiding  (Sentir Focuspraktijk)

Sinds een aantal jaren is het op beperkte schaal mogelijk om focussen te leren in cursusverband als een lichaamsgerichte methode tot zelfinzicht of als zogenaamde zelfhulpmethode. Maar al meer dan twintig jaar is ‘focussen’ bekend binnen de cliëntgerichte psychotherapie. Menig hulpverlener maakt er dan ook binnen een therapeutische context gebruik van. Daarnaast gaan nu steeds vaker professionals uit andere (begeleidende) beroepsgroepen de mogelijkheden van focussen zien als ondersteunende of aanvullende methodiek binnen hun werkveld. Zij kunnen met (aspecten van) focussen hun voordeel doen.

Focussen is een methode, een vaardigheid en een creatief proces. Zo letterlijk mogelijk is het: je aandacht “scherp stellen” op wat in je lichaam voelbaar is. Als je er de tijd voor neemt, kun je bij een gebeurtenis of situatie die emotioneel van betekenis voor je is een gevoel in je lichaam waarnemen dat vaak eerst nog onduidelijk is.… Lees verder