Cursussen ‘Focussen voor professionele begeleiders en behandelaars’

Het cursustraject ‘Focussen voor professionele begeleiders en behandelaars’ is geschikt voor beroepskrachten die (intensieve) persoonlijke begeleiding of therapie geven. (academisch en HBO+ niveau)

De opleiding biedt een gedegen methodische onderbouwing. De deelnemers leren (aspecten van) Focussen in hun eigen tempo integreren in hun persoonlijke manier van werken.

Tenzij al een workshop is gevolgd bij Sentir, doen de deelnemers vooraf aan het cursustraject een individuele proefsessie om te ervaren of de methode en de cursus aansluiten bij wat ze zoeken. Zo’n individuele proefsessie kan ook via skype gedaan worden.

Bij afsluiting van de modules ontvangen de deelnemers een certificaat.
De hele basisopleiding beslaat 3 modules. Het is echter mogelijk om module 1 te volgen als afgerond geheel en verder zelf met Focussen aan de slag te gaan.

Module 1
In de cursus Focussen voor professionele begeleiders en behandelaars, module 1 leer je  (aspecten van) Focussen toepassen bij jezelf en bij je cliënten of hulpvragers.
Gedurende de cursus werken we vanuit een helder theoretisch- en methodisch kader. Door middel van ervaringsgerichte oefeningen leer je je de methode en attitude in je persoonlijke tempo stap-voor-stap eigen maken. Een heel dagdeel besteden we aandacht aan het omgaan met Innerlijke Critici: ondermijnende vormen van zelfkritiek.
Er wordt gebruik gemaakt van ondersteunend materiaal, zoals een boek, cursusmap met theorie en oefeningen, oefen-mp3 en Focuskaart.

Er is uitgebreide aandacht voor de bespreking van casussen/praktijksituaties.
Niet alleen het begeleiden van hele focussessies komt daarbij aan bod. Maar ook hoe je aspecten van Focussen en de focushouding kunt inzetten bij jouw specifieke doelgroep.

Bij afsluiting van de cursus ontvang je een certificaat. Module 1 is te volgen als zelfstandig geheel. Daarnaast geeft het toegang tot module 2 waarin je het toepassen van Focussen verder kunt verfijnen en verdiepen.

Cursusmogelijkheden
Naast de groepscursussen die Sentir al meer dan 20 jaar verzorgt is het vanaf 2019 mogelijk om deel te nemen aan een duo-cursus of een individueel cursustraject.
Voor alle cursusvormen geldt:
– Van tevoren doe je een individuele proefsessie (live of via skype) om te kunnen inschatten of de cursus bij je aansluit.
Kosten proefsessie: 65 euro.
– Betaling van de cursus in termijnen is mogelijk in overleg.
– Module 1 kan gevolgd worden als afgerond geheel en bij afsluiting van de cursus ontvang je een certificaat.
– De cursussen vinden plaats bij Sentir Focuspraktijk, Albertus Magnusstraat 5, 6525 RA Nijmegen.
Hieronder vind je informatie over de verschillende vormen.


Groepscursussen voorjaar 2019
Er starten weer twee groepscursussen Focussen voor professionele begeleiders en behandelaars. module 1. De ene is gepland op vrijdagen en de andere op zaterdagen.
Data cursus:                 vrijdagcursus:  22/3, 12/4, 17/5 en 21/6  2019.
zaterdagcursus:  23/3, 13/4, 18/5 en 22/6  2019.
Tijd:                                10.00 – 16.30 uur
Kosten:                          815 euro, inclusief koffie/thee, lunch en cursusmateriaal: o.a. Focusboek, map, Focuskaart en oefen-mp3.

Duo-cursussen
Het is ook mogelijk om samen met een collega of andere belangstellende, dus met zijn tweeën, een cursus te volgen.
Data cursus:                   in overleg: 4 ochtenden of 4 middagen verspreid over 4 maanden
Tijd:                                 9.30 – 12.30 uur of 14.00 – 17.00 uur
Kosten:                           690 euro, inclusief koffie/thee en cursusmateriaal: o.a. Focusboek, map, Focuskaart en oefen-mp3.

Individueel cursustraject
Er kunnen (praktische) redenen zijn om een individueel cursustraject te volgen, dat geheel afgestemd is op jouw (werk)situatie.
Data cursus:                   in overleg: 4 ochtenden of 4 middagen verspreid over 4 maanden
Tijd:                                 10.00 – 12.00 uur of 14.00 – 16.00 uur
Kosten:                           690 euro, inclusief koffie/thee en cursusmateriaal: o.a. Focusboek, map, Focuskaart en oefen-mp3.

Accreditering
De groepscursus ‘Focussen voor professionele begeleiders, module 1’ van Sentir Focuspraktijk is geaccrediteerd door vele beroepsverenigingen waaronder VVH, RCN en SKB.
Sentir Focuspraktijk is erkend als opleidingsinstituut door het CRKBO.

Module 2 is verdiepend en uitbreidend voor zowel het zelf focussen als voor het werken met focussen in begeleidingssituaties: per fase van het focusproces wordt nauwkeurig gekeken en uitgeprobeerd welke interventies aansluiten en het proces bevorderen en welke niet. De begeleider vindt zijn eigen stijl en woordkeuze hierbij. De Innerlijke Criticus komt uitgebreider aan bod en er is aandacht voor het werken met het Kind van binnen.

Module 3 is gericht op het inzetten van focussen in begeleidingssituaties waar hindernissen zijn waardoor het focusproces zich extra moeilijk ontvouwt, zoals bij cliënten die zeer nerveus of rationeel zijn of afhankelijk of kritisch.
Het met goed gevolg afsluiten van module 3 geeft toegang tot de vervolgopleiding ‘Opleiding tot Focusbegeleider’.

Naast de reeds geplande basisopleiding is het ook mogelijk cursussen op maat te organiseren voor een specifieke doelgroep. Voor verdere informatie over tijden, prijzen etc: zie agenda.

Enkele reacties van deelnemers cursussen focussen

  • Een GZ-psycholoog: “In deze cursussen heb ik nu eens echt concrete handvatten en richtlijnen gekregen, die ik meteen kan toepassen.”
  • Een coach/maatschappelijk werkster: “Ik voel mezelf als begeleidster nu rustiger en opener. En ik merk dat de cliënten het focussen als heel prettig ervaren.”
  • Een trainer: “Ik gebruik meteen al elementen van focussen in mijn trainingen en juist die oefeningen maken veel indruk”
  • Een psychotherapeut: “Hoewel ik focussen vóór de opleiding al kende, voel ik me nu deskundiger en pas het meer en diepgaander toe.”