Coaching

Individuele coaching kan face-to-face in de praktijkkamer of via videobellen plaatsvinden. In deze Coronatijd wordt tijdens face-to-face consulten gezorgd voor voortdurende veilige fysieke afstand.
Coaching is o.a. geschikt voor iedereen die wil leren:

  • effectief om te gaan met specifieke werkgerelateerde problemen;
  • grenzen beter te voelen en hierover te communiceren;
  • effectiever voor zijn wensen en verlangens op te komen en deze vorm te geven;
  • zich bewust te worden van sterke en minder sterke kanten en deze verder wil ontwikkelen;
  • beter met (zelf)kritiek omgaan.

Coaching bij Sentir

De individuele coaching bij Sentir is gericht op de ontwikkeling van: zelfinzicht, duidelijke en respectvolle communicatie en effectief gedrag binnen werk- en privéleven. Het hangt van de hulpvraag af welk aspect de meeste nadruk krijgt tijdens een traject.
Over het algemeen verloopt een coachingstraject in een aantal fasen. Deze overlappen elkaar.

  1. De cliënt formuleert concrete doelen om aan te werken. Hij krijgt (meer) contact met zijn gevoelens en gedachten, inzicht in wat er aan de hand is en wat voor hem echt van belang is. Hij gaat zien welke vaardigheden al volop aanwezig zijn en welke verder ontwikkeld kunnen worden.
  2. Vanuit dit inzicht vindt een vertaalslag plaats naar de praktijk. De cliënt krijgt richtlijnen om thuis of in de werksituatie daadwerkelijk aan de slag te gaan
  3. De ervaringen die in de thuis- of werksituatie zijn opgedaan worden doorgepraat en uitgewerkt. Hierdoor kan de cliënt weer nieuwe stappen nemen. Een eventuele negatieve spiraal van faalgevoelens en –gedrag wordt doorbroken.
  4. Er ontstaat een nieuw perspectief op ‘lastige’ gevoelens, gedachten en situaties. Het zelfvertrouwen neemt toe. De cliënt leert al doende steeds constructiever met zichzelf (zijn gevoelens, gedachten en gedrag) en zijn omgeving om te gaan op een manier die bij hem past.

Aan elk coachingstraject gaat een kennismakingsgesprek vooraf. Tijdens dat gesprek wordt ingeschat of het aangebodene past bij wat de cliënt zoekt. De individuele consulten duren 55 of 80 minuten per keer en vinden plaats in de praktijk of via videobellen. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij ook elders plaatsvinden.

Kosten in 2020: 95 euro voor 55 minuten of 130 euro voor 80 minuten.
Voor verdere informatie over voorwaarden etc: mail naar info@sentir.nl