Voorwaarden

Voorwaarde voor deelname aan een eerste cursus is het volgen van een kennismakingsworkshop Focussen van Sentir Focuspraktijk of een persoonlijk kennismakingsgesprek/proefconsult bij Sentir Focuspraktijk.

Aanmelding van een cursus of workshop kan, telefonisch, schriftelijk, via de mail  of tijdens een kennismakingsgesprek plaatsvinden met opgave van type cursus/workshop, naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Gegevens van cursisten of workshopdeelnemers worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld. Dit betreft zowel de gegevens verstrekt bij de aanmelding als gegevens verstrekt gedurende de cursus of workshop.

Voor alle cursussen en workshops geldt dat slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Plaatsing voor een cursus of workshop geschiedt op volgorde van aanmelding.

Cursisten/workshopdeelnemers verbinden zich voor de gehele cursus of workshop. De aanmeldingen zijn persoonsgebonden en bij verhindering niet overdraagbaar.

Bij afsluiten van een cursus met goed gevolg wordt een certificaat uitgereikt.
Wanneer een cursist 1 van de cursusdagen mist en toch voor een certificaat in aanmerking wil komen, zal in onderling overleg een inhaalconsult gepland worden. Dit consult vindt binnen hetzelfde semester plaats. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.
Als na aanvang van de cursus een deelnemer 2 van de 4 dagen niet aanwezig kan zijn, kan er  geen certificaat worden uitgereikt. Wel is het dan mogelijk tegen reductie de cursus in zijn geheel over te doen.

Bij een te groot aantal aanmeldingen voor een cursus zal getracht worden een parallelcursus te starten.
Bij onvoldoende deelnemers kan een cursus of workshop door Sentir Focuspraktijk worden geannuleerd of verplaatst. Eventuele terugbetalingen worden dan uiterlijk 8 dagen na annulering gedaan.

Voor aanvang van een cursus of workshop ontvangen de deelnemers een bevestiging van Sentir Focuspraktijk met vermelding van verdere details.

Diverse beroepsverenigingen geven accreditatiepunten voor de cursussen en workshops van Sentir Focuspraktijk. Dit geldt o.a. voor het NIP (voor herregistratie eerstelijnspsychologen) en het LVSC.

Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Het cursusgeld wordt na ontvangst van een declaratie voor aanvang van de cursus overgemaakt op het rekeningnummer van Sentir Focuspraktijk of contant betaald op de eerste cursusdag.
Het is mogelijk het cursusgeld in meerdere termijnen te betalen, als daar een individuele afspraak over is gemaakt met Sentir Focuspraktijk. Deze afspraak wordt bevestigd per mail.

Wanneer een cursus geannuleerd wordt minder dan twee weken voor aanvang van de cursus, dan is de aangemelde het volledige cursusgeld verschuldigd aan Sentir Focuspraktijk.
Bij annulering van een workshop is de aangemelde het volledige bedrag verschuldigd aan Sentir Focuspraktijk vanaf 8 dagen voor aanvang.

Sentir Focuspraktijk is niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van het bijwonen van een cursus of workshop.

Voorwaarden m.b.t. individuele consulten zijn op te vragen: info@sentir.nl of 024 3240706