Cursussen ‘Focussen voor professionele begeleiders en behandelaars’

Het cursustraject ‘Focussen voor professionele begeleiders en behandelaars’ is geschikt voor beroepskrachten die (intensieve) persoonlijke begeleiding of therapie geven. (academisch en HBO+ niveau)

De opleiding biedt een gedegen methodische onderbouwing. De deelnemers leren (aspecten van) focussen in hun eigen tempo integreren in hun persoonlijke manier van werken.

Tenzij al een workshop is gevolgd bij Sentir, doen de deelnemers vooraf aan het cursustraject een individuele proefsessie om te ervaren of de methode en de cursus aansluiten bij wat ze zoeken. Zo’n individuele proefsessie kan ook via skype gedaan worden.

Bij afsluiting van de modules ontvangen de deelnemers een certificaat.… Lees verder

Opleiding tot Focusbegeleider en -trainer

Opleiding Focusbegeleider

Na het cursustraject ‘Focussen voor professionals’ (en eventueel na cursus 1 t/m 4 gevolgd bij een andere gecertificeerde focustrainer) is het mogelijk de Opleiding tot gecertificeerd Focusbegeleider te volgen, als het gewenste niveau daarvoor bereikt is. Deze vervolgopleiding duurt (ruim) een jaar en is bestemd voor iedereen die zich verder wil specialiseren in focussen.… Lees verder

(Thema)workshops focussen

Sentir verzorgt workshops focussen voor belangstellende professionele begeleiders en hulpverleners die ermee willen kennismaken, de zogenaamde Kennismakingsworkshops Focussen voor professionals.
Daarnaast worden er voor ervaren focussers regelmatig Focusthemadagen georganiseerd.

Informatie over de komende Focusthemadagen lees je verderop in deze tekst.

De kennismakingsworkshops variëren in tijdsduur van 1,5 uur tot een volledige werkdag. Deelnemers aan dergelijke workshops ervaren door oefeningen Focussen ‘aan den lijve’ en krijgen een helder theoretisch kader aangeboden met vele voorbeelden.… Lees verder